Die Orte der Ev.-Luth. Kirchgemeinde HochkirchOrte

Orte der Kommune Hochkirch

Hochkirch - Bukecy
Lehn - Lenjo
Kohlwesa - Kołwaz
Kuppritz - Koporcy
Meschwitz - Mješicy
Niethen - Nĕćin
Plotzen - Błócany
Pommritz - Pomorcy
Sornßig - Žornosyki
Steindörfel - Trjebjeńca
Wawitz - Wawicy
Wuischke - Wuježk pod Čornobohom
Zschorna - Čornjow

Orte der Kommune Kubschütz

Döhlen - Delany
Kübschütz - Kubšicy
Rachlau - Rachlow
Scheckwitz - Šekecy
Soritz - Sowrjecy
Waditz - Wadicy
Weißig - Wysoka